Helping a friend 1.7

avatar
(Edited)

Hive Onboarding on FB.

Nagiisip kami (Rice Group) ng paraan papaano ba mahikayat ang mga kababayan nating Pilipino na sumali sa Hive Blockchain. Kaninang umaga kausap ko ang isang miyembro ng Rice Group around 8:00 am (GMT +8) nagbigay siya ng magandang idea. Saan nga ba mahilig ang kapwa nating Pinoy kabilang na din ako dito. Ito ay ang pag gamit ng social media platform na Facebook.

a1.png
Source

Gumawa kami ng Facebook page kanina lang Rice Group Philippines. Hindi lang ito paghihikayat na sumali sa Hive Blockchain ito din ang aming paraan para ipalaganap ang salita ng Diyos. Note hindi po kami isang religous group kami po ay may kanya kanyang paraan kung paano magpasalamat at pumuri sa ating Panginoon.

Ito po ang link ng Rice Group kung saan ngsimula ang lahat Source.

Wala pa po kami idea kung ito ay magiging matagumpay. Papasok nga ba ang mga kababayan natin sa Hive Blockchain sa pamamagitan nito? Ang Diyos lang po ang nakakaalam.

a1.png
We are Filipino content creators of Hive Blockchain. We are here to help the Hive Blockchain to help the Hive community and to empower people.

Pa follow nalang po mga ka Hivians!
Rice Group Philippines

Mabuhay! All glory to God!0
0
0.000
14 comments
avatar

Congratulations @dantrin! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You made more than 400 comments.
Your next target is to reach 500 comments.
You got more than 400 replies.
Your next target is to reach 500 replies.
You distributed more than 500 upvotes.
Your next target is to reach 600 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Our Hive Power Delegations to the May PUM Winners
Feedback from the June Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - May 2024 Winners List
0
0
0.000
avatar

Sanay mas marami ang mahikayat na sumali sa isang makabuluhang layunin.

0
0
0.000
avatar

🙏 sana nga sa tulong natin sa Rice Group!

0
0
0.000
avatar

Naglike na ako sa page Dan! Hopefully may mabingwit kayo sa FB :)

0
0
0.000