RICE IS LIFE!

avatar
(Edited)

Tagalog Version!

Kami ang Rice Group isang maliit na komunidad sa napakalaking Hive Community. Nagumpisa sa maliit na idea, sangkatutak na kape literal ito, sakit ng ulo, pagtatalo, iyakan at guliphan - (ignore yung dalawa K-drama na siya).

a1.png

a1.png
1st entry ko sa HivePH.

Ang trabaho ko ay magbasa ng mga articles, magbasa bawat channel, rules at magpakilala na din. Unang step ko para makilala ang Hive Blockchain. Kalahati ng oras ko ay ginugol ko sa pagbabasa ng mga whitepapers ng bawat isa sa mga token inside ng Hive.

a1.png

a1.png

Iilan lang yan sa mga maraming articles na nabasa ko. Shoutout sa inyo mga boss mga mam na nagbigay ng magandang babasahin sa akin. Nagsimula kami humikayat ng mga malalapit na kaibigan para sa idea ng Rice Group.

a1.png

a1.png
Me and @ategeorgette convo

Hindi lang sa loob ng Hive kami nanghihikayat pati na din sa reality. Isa na dito si @ategeorgette sobrang bait nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga bata. https://peakd.com/@ategeorgette
Plano namin bumuo ng lokal na blogger/vlogger sa Samar gamit ang Hive. Mayroon nglike sa aking post out of nowhere @mcgi.cares shoutout sa inyo God bless you.

a1.png

a1.png

Isa sa pumukaw ng aming pansin ay ang description nila. Binigyan kami nito ng maraming confidence para ituloy ang project. Siyempre hindi namin palalampasin ang ibang medium para ikalat ang balita tungkol sa Rice Group. https://www.facebook.com/rmcatajay/videos/410269651829292/ shoutout kay @guruvaj miyembro din ng Rice Group.

a1.png

ECENCY Community.
https://peakd.com/hive-125125/@ph1102/ytbhfbervq podcast by @ph1102. Thank you @ecency and @ph1102!
a1.png

Si @arcadeph ay gumawa ng video tungkol sa Rice Group. https://peakd.com/hive-188409/@arcadeph/cvltocwnzk
Si @vinzie1 ay gumawa ng article sa Rice Group. https://peakd.com/hive-167922/@vinzie1/rice-token-a-new-token-unveiled

Ang Rice Group ay ginawa para sa mga Pilipino at nais maging Pilipino. Ang Rice Group ay isang maliit na komunidad na kayang magbuhat ng ano mang bahay kubo sa pamamagitan ng BAYANIHAN SPIRIT. Ang Rice Group ay nagtutulungan at nagbibigayan (give and take). Higit sa lahat ang Rice Group ay may takot sa ating Panginoon at laging inuuna ang Panginoon.

Maraming salamat po sa pagbabasa at gabayan kayo ng ating Panginoon!0
0
0.000
12 comments
avatar

Congratulations @dantrin! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You received more than 2250 upvotes.
Your next target is to reach 2500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Hive Power Up Month Challenge - May 2024 Winners List
Be ready for the June edition of the Hive Power Up Month!
Hive Power Up Day - June 1st 2024
0
0
0.000
avatar

Happy to support all interested to be a Rice farmer.
🍚

0
0
0.000
avatar

Mabuhay po tayo! Naway pagpalain ang mga butihing minimithi at ginagawa natin. 🤩 !PGM

0
0
0.000