Day 11

avatar
(Edited)

On the way na!

Natapos na tayo sa Laguna kailangan na natin maglakbay muli papuntang Samar. Ang plano ay kahit ilang araw abutin basta makalapit ng Samar kaya nagarkila ako ng sasakyan papuntang Bicol.

a1.png
First stop Lucena.

Ang mga stop over ay 7-11 para sa kape at hotdog sandwhich. Gabi ako nakaalis ng Laguna around 8:00 pm kaya umaga na tayo darating sa Bicol.

a1.png
Second stop Camsur.

a1.png
Final stop Bicol.

Nkarating ako ng Bicol around 6-7:00 am na ang plano ay magstay ng isang araw dito at magcheck-in sa CBD Plaza Hotel.

a1.png
Sauce Capt'n

Napagisip isip ko na masyadong maaga para magpahinga or gumala sa Bicol kailangan ko lumapit pa sa Samar. Kinausap ko ang mga guard sa hotel kung may alam silang sasakyan papuntang Port of Matnog buti nalang at mayroon.

a1.png
The CONE!

a1.png
Si kuya Bong.

a1.png
Sorsogon dagat.

Napakabait ni kuya Bong para kong tatay pinapatulog pa ako haha. Inabot ako ng almost 24 hours sa total na biyahe kasama na ang stop over dito kaya wala akong tulog power nap lang. Abangan ang paglapag ko sa Samar.

God bless all of you!0
0
0.000
3 comments
avatar

Congratulations @dantrin! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You have been a buzzy bee and published a post every day of the week.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

0
0
0.000